Achtergrondinformatie

CHAKRA’S

Wat is een chakra?

In je lichaam zijn zeven belangrijke energiecentra aanwezig. Deze staan bekend als Chakra’s.
Chakra is een woord dat uit het Sanskriet komt en betekent letterlijk ‘wiel’. Een chakra kan je je daarom voorstellen als een draaikolk die energie door je lichaam laat stromen, of in andere woorden, een ‘draaiend wiel van energie’.
In ons lichaam zijn in feite nog honderden andere van deze energiecentra aanwezig, maar we richten ons nu op de zeven punten die het belangrijkste zijn.

De zeven chakra’s

Je kunt de zeven chakra’s op veel verschillende manieren beschrijven. Elk van de zeven ‘draaikolken van energie’ heeft zijn verschillende eigenschappen die bij een bepaald gebied in het lichaam horen.
Om ons leven in balans te houden en niet ziek, depressief, angstig, verdrietig etc. te raken moeten we er voor zorgen dat de chakra’s niet geblokkeerd of gesloten raken en dat de energie goed door het lichaam kan stromen.
Hieronder een overzicht van de zeven belangrijkste energiepunten in het lichaam en waar ze voor staan:

1e chakra: Wortelchakra of stuitchakra (rood)
Reuk, aardend, stevigheid, overlegvingsdrang
Het eerste Chakra (Muladhara in het Sanskriet) zorgt voor stabiliteit en een gevoel van geaardheid en veiligheid.

2e chakra: Heiligbeen Chakra of Sacraal Chakra (oranje)
Smaak, seksualiteit, plezier, voortplanting, creativiteit
Het tweede Chakra ook wel het “Sacraal Chakra” genoemd (Swadhistana in het Sanskriet). Het bevindt zich in de buikstreek, net onder je navel bij het heiligbeen aan de achterkant en loopt uit naar in de miltstreek.

3e Chakra: Zonnevlecht chakra / Solaris Plexus (geel)
Zicht, wilskracht, emoties, transformatie, energie
Het derde Chakra (Manipura in het Sanskriet) staat voor blijheid, energie, eigenwaarde en controle over jezelf. Het zorgt er voor dat je bereikt wat je wilt bereiken en geeft je de kracht er voor jezelf en anderen te zijn.

4e chakra: Hart chakra (groen)
Tast, liefde, evenwicht, compassie, evenwicht, harmonie
Het vierde Chakra (Anahata Chakra in het Sanskriet) bevindt zich in je harstreek en staat voor liefde, geborgenheid, hoop en het vinden van balans.

5e chakra: Keel chakra (blauw)
Horen, innerlijke stem, communicatie, telepathie
Het vijfde Chakra (Vishuddhi in het Sanskriet) kan je terugvinden rond het strottenhoofd, tevens in de buurt van de schildklier speelt deze een belangrijke rol bij de stofwisseling.

6e chakra: Voorhoofdchakra /derde oog (indigo)
Helderziendheid, visualisatie, intuitie, concentratie, meditatie 
Het zesde Chakra (Ajna in het Sanskriet) heeft als bijnaam “het derde oog”. Dit heeft met name te maken met de locatie (tussen de wenkbrauwen een de onderkant van je voorhoofd). De vertaling van de Sanskrietnaam van deze Chakra is letterlijk: weten.

7e chakra: Kruinchakra, het allerhoogste bewustzijn (paars)
Innerlijk weten, inzicht, hoger denken, verlichting, kosmische wijsheid
Het zevende Chakra (Sahasrara in het Sanskriet) bevindt zich rond de kruin, het is de laatste van 7 Chakra’s en zorgt er voor dat energie optimaal door jouw lichaam kan stromen. Het is, als laatste Chakra tevens het Chakra wat voor eenheid zorgt.

bron: https://www.dromenvangerkopen.nl/7-chakras-en-betekenis-goede-voornemens-begin-chakras/
bron: http://happywithyoga.com/

BACH BLOESEM REMEDIES

Dr. Bach, leefde van 1886-1936 en was arts, bacterioloog en homeopaat.
Dr. Bach ontdekte 38 verschillende bloesems die zich specifiek richten op emoties en de persoonlijkheid.
Uit deze 38 bloesems stelde hij ook de bekende Rescue remedie samen voor een crisis situatie zoals een ongeluk, slecht nieuws of examenvrees.
Bach bloesems werken op de persoonlijkheid en emoties die iedereen in het dagelijks leven tegen komt zoals ongeduld, neerslachtigheid, woede, angst en verdriet. De bloesems behandelen de individuele persoon in plaats van de ziekte of de symptomen van de ziekte.
De remedies kunnen worden gebruikt in combinatie met reguliere medicatie of andere therapieën zonder hiervan de werking te belemmeren.

REIKI

Mikao Usui (1865-1926) was geboren in Japan. Er bestaan diverse visies op zijn levensverhaal. Een ervan is deze: op een berg in Kurama ging Usi 21 dagen mediteren. Op de 21e

dag kreeg Usui een moment van verlichting.
Hij ontwikkelde aan de hand van deze ervaring een healing systeem, dat Usui Shiki Rhyoho (Usui healingsysteem) werd genoemd, beter bekend als Reiki.

Wat betekent Reiki?

  • Het woord Rei komt uit het Japans en betekent: heilig, universeel, spiritueel bewustzijn. Sommige mensen noemen dit ook wel (bewustzijn van) God, of Allah of de Bron.
  • Het woord Ki betekent: levenskracht, vitale kracht die levende wezens bezield en levensenergie.

Reiki of levenskracht is er altijd al geweest; het is dus niet uitgevonden door Usui. Usui werd zich er echter bewust van, gaf er een naam en handen en voeten aan middels zijn healingmethode.

Reiki wordt gegeven middels handopleggingen en op afstand. Het kan helpen om lichamelijk, emotioneel en mentaal balans te ervaren. Soms wordt het bijvoorbeeld gebruikt om emoties of trauma’s te helen, verslavingen te doorbreken, inzicht te krijgen in het doel van je leven en om je bewustzijn te vergroten.

HOOGSENSITIVITEIT (HSP)

Als je je eigen karakter beter begrijpt geeft dit een gevoel van erkenning (“ik ben niet gek”) en herkenning (“ik ben niet de enige die zo is”). Het helpt je hoogsensitiviteit als kwaliteit te zien en de voordelen ervan goed te gebruiken.

Hoogsensitief persoon of hsp is een term uit de psychologie die in 1996 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron en staat voor (Engels): highly sensitive person, oftewel ‘zeer gevoelig persoon’. In het Nederlands wordt highly sensitive person meestal vertaald als hoogsensitief persoon of hooggevoelig persoon. Vaak wordt hoogsensitiviteit verkeerd geïnterpreteerd als een stoornis, terwijl het een normaal verschijnsel is.

Aron concludeert dat uit meerdere onderzoeken blijkt dat bepaalde mensen sterker geprikkeld worden dan gemiddeld. In interne zin zijn hsp’ers gevoeliger voor emoties, pijn, genot en andere lichamelijke en geestelijke ervaringen. In externe zin zijn hsp’ers niet alleen gevoeliger voor geluiden en geuren en voor visuele en tactiele stimulatie, maar blijken zij ook meer indrukken op te nemen, waardoor zij zich eerder en meer bewust zijn van details en het aantal mogelijke scenario’s die een omgeving in zich bergt. hsp’ers zijn daardoor meer alert op mogelijke gevaren en zijn eerder geneigd tot het overdenken en inschatten van situaties.

Aan de ene kant zijn hoogsensitieve personen heel sociaal: ze hebben een groot inlevingsvermogen, zorgen graag voor anderen en voelen hun behoeftes aan. Anderzijds vinden veel hoogsensitieve volwassenen het lastig sociale contacten te onderhouden. Ze zijn geregeld teleurgesteld in vrienden en (oppervlakkige) gesprekken putten hen uit.

Hsp’ers blijken vanwege hun aangeboren opmerkingsvermogen in met name een rustige omgeving in staat te zijn informatie beter dan gemiddeld in zich op te nemen en tot in alle details en nuances uit te werken.

Voor Aron vormen deze onderzoeksresultaten aanleiding voor een andere, positievere benadering en waardering van hooggevoeligheid.